Hiển thị 129–160 của 223 kết quả

 • Lọ hoa Bát Tràng - Bộ lọ dáng mèo-1

  Bộ lọ dáng mèo DL-087

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng – Bộ lọ dáng mèo Kích thước sản phẩm: H33 Cm và H38 Cm Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-087
 • Lọ hoa Bát Tràng-Dáng nghệ thuật Ly cuốn

  Lọ nghệ thuật – Ly cuốn

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng-Dáng nghệ thuật Ly cuốn Kích thước sản phẩm: H28 Cm Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-083
 • Lọ hoa Bát Tràng - Lọ nghệ thuật - Cội nguồn

  Lọ nghệ thuật – Cội nguồn DL-083

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng – Lọ nghệ thuật – Cội nguồn Kích thước sản phẩm: 18 x 8 x H18 Cm Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-083
 • Lọ hoa Bát Tràng - Lọ nghệ thuật - Cõi lòng 1

  Lọ nghệ thuật – Cõi lòng DL-082

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng – Lọ nghệ thuật – Cõi lòng Kích thước sản phẩm: H18 Cm Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-082
 • Lọ hoa Bát Tràng - Lọ nghệ thuật - Dáng rồng

  Lọ nghệ thuật – Dáng rồng DL-075

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng – Lọ nghệ thuật – Dáng rồng Kích thước sản phẩm: 10 x 19 x H33 Cm Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-075
 • Lọ hoa Bát Tràng - Lọ nghệ thuật - Bộ rắn

  Lọ nghệ thuật – Bộ rắn DL-072

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng – Lọ nghệ thuật – Bộ rắn Kích thước sản phẩm: H26 Cm và H36 Cm Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-072
 • Lọ hoa Bát Tràng - Lọ nghệ thuật - Giao duyên 1

  Lọ nghệ thuật – Giao duyên DL-066

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng – Lọ nghệ thuật – Giao duyên Kích thước sản phẩm: H42 Cm Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-066
 • Lọ hoa Bát Tràng - Lọ nghệ thuật - Phố xa

  Lọ nghệ thuật – Phố xa DL-065

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng – Lọ nghệ thuật – Phố xa Kích thước sản phẩm: H38 Cm Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-065
 • Lọ hoa Bát Tràng - Dáng nghệ thuật - Tương tư

  Lọ nghệ thuật – Tương tư DL-063

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng – Dáng nghệ thuật – Tương tư Kích thước sản phẩm: H35 Cm Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-063
 • Lọ hoa Bát Tràng - Dáng nghệ thuật - Trăng khuyết

  Lọ nghệ thuật – Trăng khuyết DL-062

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng – Dáng nghệ thuật – Trăng khuyết (Ánh Trăng) Kích thước sản phẩm: H37 Cm Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-062
 • Lọ hoa Bát Tràng - Lọ nghệ thuật - Tinh tú

  Lọ nghệ thuật – Tinh tú DL-061

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng – Lọ nghệ thuật – Tinh tú Kích thước sản phẩm: H38 Cm Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-061
 • Lọ hoa Bát Tràng - Lọ nghệ thuật - Tóc xoăn

  Lọ nghệ thuật – Tóc xoăn DL-060

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng – Lọ nghệ thuật – Tóc xoăn Kích thước sản phẩm: H46 Cm Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-060
 • Lọ hoa Bát Tràng - Lọ nghệ thuật - Thần cò

  Lọ nghệ thuật – Thần cò DL-059

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng – Lọ nghệ thuật – Thần cò Kích thước sản phẩm: H46 Cm Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-059
 • Lọ hoa Bát Tràng - Lọ nghệ thuật - Chim phượng

  Lọ nghệ thuật – Chim phượng DL-058

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng – Lọ nghệ thuật – Chim phượng Kích thước sản phẩm: H46 Cm Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-058
 • Lọ hoa Bát Tràng - Lọ nghệ thuật - Lọ lá số 3

  Lọ nghệ thuật – Lá số 3 DL-057

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng – Lọ nghệ thuật – Lọ lá số 3 Kích thước sản phẩm: H20 Cm Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-057
 • Lọ hoa Bát Tràng - Lọ nghệ thuật - Lá số 2

  Lọ nghệ thuật – Lá cô gái số 2 DL-054

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng – Lọ nghệ thuật – Lá cô gái số 2 Kích thước sản phẩm: 17 x 10 x H26 Cm Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-054
 • Lọ hoa Bát Tràng - Lọ nghệ thuật - Lá số 1

  Lọ nghệ thuật – Lá cô gái số 1 DL-053

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng – Lọ nghệ thuật – Lá cô gái số 1 Kích thước sản phẩm: 14 x 10 x H34 cm Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-053
 • Lọ hoa dáng nghệ thuật 3 miền cỡ số 2

  Lọ hoa dáng nghệ thuật 3 miền cỡ số 2 DL-049

  Liên hệ

  Lọ hoa dáng nghệ thuật 3 miền cỡ số 2 Kích thước sản phẩm: H 34Cm Sản phẩm cùng dáng còn có kích thước H46 Cm Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-049
 • Lọ hoa dáng nghệ thuật 3 miền cỡ số 1

  Lọ hoa dáng nghệ thuật 3 miền cỡ số 1 DL-048

  Liên hệ

  Lọ hoa dáng nghệ thuật 3 miền cỡ số 1 Kích thước sản phẩm: H 46Cm Sản phẩm cùng dáng còn có kích thước H34 Cm Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-048
 • Lọ hoa Bát Tràng - Vò có miệng số 2

  Vò có miệng số 2 DL-046

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng – Vò có miệng số 2 Kích thước sản phẩm: Ø17 x H 17Cm Sản phẩm cùng dáng có nhiều kích thước Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-046
 • Lọ hoa Bát Tràng - Vò có miệng số 2

  Vò có miệng số 1 DL-045

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng – Vò có miệng số 1 Kích thước sản phẩm: Ø20 x H 21Cm Sản phẩm cùng dáng có nhiều kích thước Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-045
 • Lọ hoa Bát Tràng - Dáng lọ lu 20 số 2

  Dáng lọ lu 20 số 2 DL-044

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng – Dáng lọ lu 20 số 2 Kích thước sản phẩm: Ø18,5 x H 26Cm Sản phẩm cùng dáng có nhiều kích thước Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-044
 • Lọ hoa Bát Tràng - Dáng lọ lu 20 số 1

  Dáng lu 20 số 1 DL-043

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng – Dáng lọ lu 20 số 1 Kích thước sản phẩm: Ø22 x H 33Cm Sản phẩm cùng dáng có nhiều kích thước Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-043
 • Lọ hoa Bát Tràng - Vò không miệng số 2

  Vò không miệng số 2 DL-040

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng – Dáng vò không miệng số 2 Kích thước sản phẩm: Ø18,5 x H 15Cm Sản phẩm cùng dáng có nhiều kích thước Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-040
 • Lọ hoa Bát Tràng - Vò không miệng số 1

  Vò không miệng số 1 DL-039

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng – Dáng vò không miệng số 1 Kích thước sản phẩm: Ø18,5 x H 21Cm Sản phẩm cùng dáng có nhiều kích thước Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-039
 • Lọ hoa Bát Tràng - Vò không miệng số 3

  Lọ hoa dáng vò không miệng số 3 DL-041

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng – Dáng vò không miệng số 3 Kích thước sản phẩm: Ø17 x H 14Cm Sản phẩm cùng dáng có nhiều kích thước Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-041
 • Lọ hoa Bát Tràng - Dáng vò số 2

  Lọ hoa dáng vò số 2 DL-038

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng – Dáng vò số 1 Kích thước sản phẩm: Ø22,5 x H 16Cm Sản phẩm cùng dáng có nhiều kích thước Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-038
 • Lọ hoa Bát Tràng - Dáng vò số 1

  Lọ hoa dáng vò số 1 DL-037

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng – Dáng vò số 1 Kích thước sản phẩm: Ø22,5 x H 24Cm Sản phẩm cùng dáng có nhiều kích thước Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-037
 • Lọ hoa Bát Tràng dáng lu đại số 2

  Lọ hoa dáng lu đại số 2 DL-036

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng dáng lu đại số 2 Kích thước sản phẩm: Ø22 x H 28Cm Sản phẩm cùng dáng có nhiều kích thước Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-036
 • Lọ hoa Bát Tràng - Lọ lu đại số 1

  Lọ lu đại số 1 DL-035

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng – Lọ lu đại số 1 Kích thước sản phẩm: Ø22,5 x H 34Cm Sản phẩm cùng dáng có nhiều kích thước Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-035
 • Lọ hoa Bát Tràng - Lọ tỳ bà số 4

  Lọ tỳ bà số 4 DL-034

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng – Lọ tỳ bà số 4 Kích thước sản phẩm: Ø12 x H 30Cm Sản phẩm cùng dáng có nhiều kích thước Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-034
 • Lọ hoa Bát Tràng - Lọ tỳ bà số 3

  Lọ tỳ bà số 3 DL-033

  Liên hệ

  Lọ hoa Bát Tràng – Lọ tỳ bà số 3 Kích thước sản phẩm: Ø22 x H 48Cm Sản phẩm cùng dáng có nhiều kích thước Chất liệu gốm, hoa văn trống đồng Ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, đặt hàng quà tặng  
  DL-033