Ấm chén khắc nổi

Hiển thị tất cả 25 kết quả

 • Bình rót rượu đẹp gốm sứ Bát Tràng

  Bình rót rượu AC5037

  Liên hệ

  Bộ bình rót rượu đẹp mã AC5037 gồm: – 01 Ấm rót rượu – 06 Ly uống rượu Lấy sỉ, đại lý, bình rót rượu in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5037
 • Ly uống rượu đẹp - Bộ ấm chén uống rượu sứ Bát Tràng

  Bộ ấm chén uống rượu AC5036

  800.000

  Bộ ấm rượu mã AC5036 gồm: – 01 Ấm rót rượu – 06 Ly uống rượu Lấy sỉ, đại lý, bình rót rượu in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5036
 • Chai rót rượu - Bộ ấm rượu sứ Bát Tràng cao cấp

  Bộ ấm rượu sứ AC5035

  Liên hệ

  Bộ ấm rượu mã AC5035 gồm: – 01 Ấm rót rượu – 06 Chén uống rượu Lấy sỉ, đại lý, bình rót rượu in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5035
 • Chén uống rượu cổ đẹp - Bộ bình rượu gốm sứ Bát Tràng

  Bộ bình rượu và chén giả cổ AC5028

  750.000860.000

  Bộ bình ly uống rượu mã AC5028 gồm: – 01 Bình rót rượu – 06 Cốc (chén, ly) uống rượu Lấy sỉ, đại lý, đặt Bộ bình rượu in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5028 -13%
 • Bộ ly chén uống rượu Bát Tràng - Ấm rượu gốm sứ

  Bộ ly chén uống rượu AC5022

  750.000860.000

  Bộ bình ly uống rượu mã AC5022 gồm: – 01 Bình rót rượu – 06 Chén (ly) rượu Lấy sỉ, đại lý, đặt bộ bình rượu in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5022 -13%
 • Các loại ly uống rượu gốm sứ Bát Tràng - Bình rót rượu

  Bình rót và ly sứ AC5017

  750.000860.000

  Bộ bình ly uống rượu mã AC5017 gồm: – 01 Bình rót rượu – 06 Chén (ly) rượu Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm trà in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5017 -13%
 • Bộ ấm trà nhỏ dáng quai ngang khắc nổi

  Bộ ấm trà nhỏ dáng quai ngang khắc nổi AC5009

  450.000520.000

  Bộ ấm trà đẹp mã AC5009 gồm: – 01 Ấm pha trà – 06 Chén (ly) uống trà – 01 Đĩa lót ấm – 01 Khay gốm sứ đồng bộ Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm trà in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5009 -13%
 • Mua ấm trà Bát Tràng men xanh khắc nổi tại xưởng

  Ấm trà men xanh khắc nổi AC5025

  Liên hệ

  Bộ ấm trà đẹp mã AC5025 gồm: – 01 Ấm pha trà – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà (Cần thêm mẫu khay ấm chén liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm trà in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5025
 • Bộ ấm trà đẹp cao cấp khắc nổi đầy đủ phụ kiện

  Bộ ấm trà khắc nổi AC5024

  Liên hệ

  Bộ ấm trà đẹp cao cấp mã AC5024 gồm: – 01 Ấm pha trà – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà (Cần thêm mẫu khay ấm chén liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm trà in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5024
 • Địa điểm bán ấm trà tphcm - Giá tốt từ xưởng gốm sứ

  Bộ ấm chén khắc nổi màu xanh rêu cổ AC5032

  Liên hệ

  Bộ ấm chén sứ Bát Tràng mã AC5032 gồm: – 01 Ấm pha trà – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà (Cần thêm mẫu khay ấm chén liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm trà in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5032
 • Ấm chén sứ Bát Tràng màu xanh khắc nổi giả cổ

  Ấm chén sứ màu xanh khắc nổi giả cổ AC5031

  Liên hệ

  Bộ ấm chén sứ Bát Tràng mã AC5031 gồm: – 01 Ấm pha trà – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà (Cần thêm mẫu khay ấm chén liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm trà in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5031
 • Giá bộ ấm chén Bát Tràng khắc nổi cao cấp

  Bộ ấm chén khắc nổi men hanh vàng AC5030

  Liên hệ

  Bộ ấm trà mã AC5030 gồm: – 01 Ấm pha trà – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà (Cần thêm mẫu khay ấm chén liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm trà in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5030
 • Giá cả bộ ấm trà cổ - Mẫu bộ ấm chén trà khắc nổi

  Bộ ấm chén trà cổ khắc nổi men cổ AC5013

  750.000890.000

  Bộ ấm trà mã AC5013 gồm: – 01 Ấm pha trà – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà (Cần thêm mẫu khay gỗ liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm trà in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5013 -16%
 • Bộ ấm trà Bát Tràng giá bao nhiêu

  Ấm chén khắc nổi AC5012

  750.000890.000

  Bộ ấm trà mã AC5012 gồm: – 01 Ấm pha trà – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà (Cần thêm mẫu khay gỗ liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm trà in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5012 -16%
 • Bộ ấm chén uống trà cổ Bát Tràng khắc nổi hoa văn cao cấp

  Bộ ấm chén uống trà cổ khắc nổi hoa văn AC5011

  750.000890.000

  Bộ ấm trà mã AC5011 gồm: – 01 Ấm pha trà – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà (Cần thêm mẫu khay gỗ liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm trà in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5011 -16%
 • Ấm trà đẹp gốm Bát Tràng khắc nổi hoa văn, dáng ấm cao

  Ấm trà khắc nổi hoa văn, dáng ấm cao AC5010

  750.000890.000

  Bộ ấm trà mã AC5010 gồm: – 01 Ấm pha trà – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà (Cần thêm mẫu khay gỗ liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm trà in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5010 -16%
 • Giá bộ ấm chén Bát Tràng khắc nổi hoa văn cao cấp

  Ấm chén khắc nổi hoa văn AC5026

  650.000790.000

  Bộ ấm trà mã AC5026 gồm: – 01 Ấm pha trà – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà (Cần thêm mẫu khay gỗ liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm trà in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5026 -18%
 • Bộ tách trà gốm sứ Bát Tràng

  Bộ tách trà vai vuông khắc nổi men xanh AC5023

  560.000650.000

  Ấm chén Bát Tràng mã AC5023 gồm: – 01 Ấm pha trà – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà (Cần thêm mẫu khay gỗ liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm trà in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5023 -14%
 • Bộ tách trà giá rẻ gốm Bát Tràng

  Bộ tách trà vai vuông khắc nổi AC5008

  560.000650.000

  Ấm chén Bát Tràng mã AC5008 gồm: – 01 Bình trà sứ khắc nổi – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà (Cần thêm mẫu khay gỗ liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm trà in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5008 -14%
 • Ấm Bát Tràng dáng vai vuông - Bộ ấm trà khắc nổi

  Bộ ấm chén dáng vai vuông khắc nổi AC5007

  560.000650.000

  Ấm chén Bát Tràng mã AC5007 gồm: – 01 Bình trà sứ khắc nổi – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà (Cần thêm mẫu khay gỗ liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm trà in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5007 -14%
 • Ấm trà cao cấp

  Ấm trà dáng vại vàng khắc nổi AC5003

  650.000780.000

  Ấm trà cao cấp mã AC5003 gồm: – 01 Bình trà sứ khắc nổi – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà (Cần thêm mẫu khay gỗ liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm chén in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5003 -17%
 • Ấm trà giá rẻ dáng vại khắc nổi hoa văn

  Ấm trà dáng vại khắc nổi hoa văn AC5002

  650.000780.000

  Bộ ấm trà giá rẻ mã AC5002 gồm: – 01 Bình trà sứ khắc nổi – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà (Cần thêm mẫu khay gỗ liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm chén in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5002 -17%
 • Bộ ấm trà sứ

  Bộ ấm trà sứ dáng vại khắc nổi hoa văn AC5001

  650.000780.000

  Bộ ấm trà sứ mã AC5001 gồm: – 01 Bình trà sứ khắc nổi – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà (Cần thêm mẫu khay gỗ liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm chén in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5001 -17%
 • Ấm chén Bát Tràng, ấm trà khắc hoa nổi cùng phụ kiện

  Ấm trà khắc hoa nổi ASM – 002

  950.0001.300.000

  Bộ ấm chén là lựa chọn hoàn hảo cho nhu cầu sử dụng, biếu tặng bộ ấm chén cơ bản gồm :  01 Ấm  – 06 chén  – 07 đĩa lót ấm chén  – 01 Gạt tàn   – 01 Hộp chè Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com  
  ASM - 002 -27%
 • Ấm trà khắc hoa nổi Bát Tràng cao cấp

  Ấm trà khắc hoa nổi ASM – 001

  650.000900.000

  Bộ ấm chén là lựa chọn hoàn hảo cho nhu cầu sử dụng, biếu tặng bộ ấm chén cơ bản gồm :  01 Ấm – 06 chén – 07 đĩa lót ấm chén – 01 Gạt tàn – 01 Hộp chè Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com
  ASM - 001 -28%