Bát đĩa trắng

Hiển thị tất cả 25 kết quả

 • Bát đĩa Bát Tràng - Ống tăm gốm sứ

  Ống tăm men trắng BD-078

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Ống tăm gốm sứ, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188      
  BD-078
 • Bát đĩa Bát Tràng - Thìa canh

  Thìa canh men trắng BD-080

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Thìa canh, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188      
  BD-080
 • Bát đĩa Bát Tràng - Thìa sâu lòng

  Thìa sâu lòng BD-079

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Thìa sâu lòng, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188      
  BD-079
 • Bát đĩa Bát Tràng - Lọ đựng muối, hạt tiêu

  Lọ đựng muối, hạt tiêu BD-076

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Lọ đựng muối, hạt tiêu, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188    
  BD-076
 • Bát đĩa Bát Tràng - Đĩa lót bát ăn cơm 15Cm

  Đĩa lót bát ăn cơm 15Cm BD-082

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Đĩa lót bát ăn cơm 15Cm, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188    
  BD-082
 • Bát đĩa Bát Tràng - Trọn bộ bát đĩa trắng

  Trọn bộ bát đĩa trắng BD-075

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Trọn bộ bát đĩa trắng, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188    
  BD-075
 • Bát đĩa Bát Tràng - Đĩa lót cho tô 15Cm

  Đĩa lót cho tô 15Cm BD-067

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Đĩa lót cho tô 15Cm, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188    
  BD-067
 • Bát đĩa Bát Tràng - Đĩa lót cho tách 0,1L

  Đĩa lót cho tách 0,1L BD-065

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Đĩa lót cho tách 0,1L, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Thường sử dụng đồng bộ cho tách o,1L Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188    
  BD-065
 • Bát đĩa Bát Tràng - Tách trà 0,1L

  Tách trà 0,1L BD-077

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Tách trà 0,1L, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188    
  BD-077
 • Bát đĩa Bát Tràng - Ấm trà 0,5L

  Ấm trà 0,5L BD-050

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Ấm trà 0,5L, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188    
  BD-050
 • Bát đĩa Bát Tràng - Âu cơm có nắp 1L

  Âu cơm có nắp 1L BD-049

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Âu cơm có nắp 1L, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188    
  BD-049
 • Bát đĩa Bát Tràng - Khay lá nho 25x18Cm

  Khay lá nho 25x18Cm BD-034

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Khay lá nho, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Kích thước: 25x18Cm Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188    
  BD-034
 • Bát đĩa Bát Tràng - Khay lá mướp 23x23Cm

  Khay lá mướp 23x23Cm BD-033

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Khay lá mướp, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Kích thước: 23x23Cm Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188    
  BD-033
 • Bát đĩa Bát Tràng - Khay lá trầu 30x23Cm

  Khay lá trầu 30x23Cm BD-032

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Khay lá trầu, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Kích thước: 30x23Cm Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188  
  BD-032
 • Bát đĩa Bát Tràng - Âu cơm Bát Tràng

  Âu cơm Bát Tràng BD-035

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Âu cơm Bát Tràng, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Kích thước: Đường kính 20, 22Cm Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188    
  BD-035
 • Bát đĩa Bát Tràng - Đĩa bằng tròn Bát Tràng

  Đĩa bằng tròn Bát Tràng BD-028

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Đĩa bằng tròn Bát Tràng, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Kích thước: Đường kính 15, 18, 20, 26Cm Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188    
  BD-028
 • Bát đĩa Bát Tràng - Đĩa bầu dục

  Đĩa bầu dục BD-026

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Đĩa bầu dục, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Kích thước: 25×17 và 30x22Cm Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188    
  BD-026
 • Bát đĩa Bát Tràng - Đĩa vuông miệng lượn

  Đĩa vuông miệng lượn BD-024

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Đĩa vuông miệng lượng, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Kích thước: 18×18, 20x20Cm Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188    
  BD-024
 • Bát đĩa Bát Tràng - Đĩa ao trắng Bát Tràng

  Đĩa ao trắng BD-021

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Đĩa ao gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Kích thước: 18×18, 22×22 và 24x24Cm Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188    
  BD-021
 • Bát đĩa Bát Tràng - Đĩa sâu lòng Bát Tràng

  Đĩa sâu lòng BD-018

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Đĩa sâu lòng dáng truyền thống gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Kích thước: Đường kính 18, 20, 22Cm Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188    
  BD-018
 • Bát đĩa Bát Tràng - Đĩa bằng truyền thống

  Đĩa bằng dáng truyền thống BD-013

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Đĩa bằng dáng truyền thống gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Kích thước: Đường kính 16, 18, 20, 22, 26Cm Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188    
  BD-013
 • Bát đĩa Bát Tràng - Bát tô loe Bát Tràng

  Bát tô loe BD-011

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Bát tô loe gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Kích thước: Đường kính 19 và 21Cm Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188    
  BD-011
 • Bát đĩa Bát Tràng - Bát tô sâu Bát Tràng

  Bát tô sâu BD-008

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Bát tô sâu lòng gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Kích thước: Đường kính 16, 18, 20Cm Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188    
  BD-008
 • Bát đĩa Bát Tràng - Bát ăn cơm men trắng

  Bát ăn cơm men trắng BD-001

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Bát ăn cơm men trắng dáng truyền thống, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Kích thước: Đường kính 12Cm Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188    
  BD-001
 • Bát đĩa Bát Tràng - Bát cơm trắng dáng Nhật

  Bát cơm trắng dáng Nhật BD-002

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Bát ăn cơm men trắng dáng Nhật, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Kích thước: Đường kính 12Cm Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188    
  BD-002