Hồ lô-Nậm rượu gốm sứ

Hiển thị 1–32 của 50 kết quả

 • Những bình rượu đẹp làm quà tặng gốm sứ

  Mẫu bình rượu AC5046

  Liên hệ

  Bình rượu đẹp mã AC5046 gồm: – 01 Bình rượu – 06 Ly uống rượu (Giá chưa bao gồm hộp xi) Lấy sỉ, đại lý, đặt bình rót rượu in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5046
 • Bình đựng rượu làm quà tặng gốm sứ Bát Tràng

  Bình đựng rượu AC5045

  Liên hệ

  Bộ bình đựng rượu mã AC5045 gồm: – 01 Bình rượu – 06 Ly uống rượu (Giá chưa bao gồm hộp xi) Lấy sỉ, đại lý, đặt bình rót rượu in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5045
 • Bình đựng rượu đẹp

  Bình đựng rượu AC5044

  Liên hệ

  Bộ bình rượu mã AC5044 gồm: – 01 Bình rót rượu – 06 Ly uống rượu (Giá chưa bao gồm hộp xi) Lấy sỉ, đại lý, đặt bình rót rượu in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5044
 • Bình rượu đẹp - Bộ ấm rót rượu gốm sứ Bát Tràng

  Bộ ấm rót rượu AC5043

  Liên hệ

  Bộ bình rượu mã AC5043 gồm: – 01 Bình rót rượu – 06 Ly uống rượu (Giá chưa bao gồm hộp xi) Lấy sỉ, đại lý, đặt bình rót rượu in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5043
 • Bình rượu gốm sứ Bát Tràng dáng cao khắc hoa văn

  Bình rượu dáng cao khắc hoa văn AC5042

  Liên hệ

  Bộ bình rượu mã AC5042 gồm: – 01 Bình rót rượu – 06 Ly uống rượu (Giá chưa bao gồm hộp xi) Lấy sỉ, đại lý, đặt bình rót rượu in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5042
 • Bộ bình rượu gốm sứ Bát Tràng khắc nổi hoa văn

  Bộ bình rượu khắc nổi hoa văn AC5041

  Liên hệ

  Bộ bình rượu mã AC5041 gồm: – 01 Bình rót rượu – 06 Ly uống rượu (Giá chưa bao gồm hộp xi) Lấy sỉ, đại lý, đặt bình rót rượu in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5041
 • Bình rượu gốm sứ Bát Tràng cùng ly giả cổ

  Bình rượu cùng ly giả cổ AC5040

  Liên hệ

  Bình rượu gốm sứ mã AC5040 gồm: – 01 Bình rót rượu – 06 Ly uống rượu (Giá chưa bao gồm hộp xi) Lấy sỉ, đại lý, đặt bình rót rượu in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5040
 • Các loại ly uống rượu đẹp làm bộ quà tặng

  Bộ bình và ly uống rượu AC5039

  Liên hệ

  Bình rót rượu đẹp mã AC5039 gồm: – 01 Ấm rót rượu – 06 Ly uống rượu (Giá chưa bao gồm hộp xi) Lấy sỉ, đại lý, đặt bình rót rượu in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5039
 • Cốc uống rượu đẹp - Bộ bình rót rượu làm quà tặng

  Bộ bình và cốc chén uống rượu AC5038

  Liên hệ

  Bộ bình rót rượu đẹp mã AC5038 gồm: – 01 Ấm rót rượu – 06 Ly uống rượu (Giá chưa bao gồm hộp xi) Lấy sỉ, đại lý, đặt bình rót rượu in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5038
 • Bình rót rượu đẹp gốm sứ Bát Tràng

  Bình rót rượu AC5037

  Liên hệ

  Bộ bình rót rượu đẹp mã AC5037 gồm: – 01 Ấm rót rượu – 06 Ly uống rượu Lấy sỉ, đại lý, bình rót rượu in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5037
 • Ly uống rượu đẹp - Bộ ấm chén uống rượu sứ Bát Tràng

  Bộ ấm chén uống rượu AC5036

  800.000

  Bộ ấm rượu mã AC5036 gồm: – 01 Ấm rót rượu – 06 Ly uống rượu Lấy sỉ, đại lý, bình rót rượu in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5036
 • Chai rót rượu - Bộ ấm rượu sứ Bát Tràng cao cấp

  Bộ ấm rượu sứ AC5035

  Liên hệ

  Bộ ấm rượu mã AC5035 gồm: – 01 Ấm rót rượu – 06 Chén uống rượu Lấy sỉ, đại lý, bình rót rượu in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5035
 • Ấm rót rượu và bộ ly chén sứ Bát Tràng khắc nổi

  Ấm rót rượu và bộ ly chén sứ khắc nổi AC5034

  Liên hệ

  Bộ ấm rượu mã AC5034 gồm: – 01 Ấm rót rượu – 06 Chén uống rượu Lấy sỉ, đại lý, bình rót rượu in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5034
 • Bộ ấm chén uống rượu đẹp men rạn Bát Tràng cổ

  Bộ ấm chén uống rượu men rạn cổ AC5029

  750.000860.000

  Bộ bình ly uống rượu mã AC5029 gồm: – 01 Bình rót rượu – 06 Chén uống rượu Lấy sỉ, đại lý, đặt Bộ bình rượu in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5029 -13%
 • Chén uống rượu cổ đẹp - Bộ bình rượu gốm sứ Bát Tràng

  Bộ bình rượu và chén giả cổ AC5028

  750.000860.000

  Bộ bình ly uống rượu mã AC5028 gồm: – 01 Bình rót rượu – 06 Cốc (chén, ly) uống rượu Lấy sỉ, đại lý, đặt Bộ bình rượu in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5028 -13%
 • Cốc uống rượu - Bình rót rượu gốm sứ Bát Tràng

  Bộ cốc chén uống rượu khắc nổi AC5021

  1.230.0001.450.000

  Bộ bình ly uống rượu mã AC5021 gồm: – 01 Bình rót rượu – 06 Cốc (chén, ly) uống rượu – 01 Khay (như ảnh) Lấy sỉ, đại lý, đặt Bộ bình rượu in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5021 -15%
 • Bộ ly chén uống rượu Bát Tràng - Ấm rượu gốm sứ

  Bộ ly chén uống rượu AC5022

  750.000860.000

  Bộ bình ly uống rượu mã AC5022 gồm: – 01 Bình rót rượu – 06 Chén (ly) rượu Lấy sỉ, đại lý, đặt bộ bình rượu in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5022 -13%
 • Ly rượu mạnh, rượu quê - Bộ bình rượu sứ Bát Tràng

  Bình rượu sứ men cổ AC5020

  680.000750.000

  Bộ bình ly uống rượu mã AC5020 gồm: – 01 Bình rót rượu – 06 Chén (ly) rượu Lấy sỉ, đại lý, đặt bộ bình rượu in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5020 -9%
 • Bình rót rượu bằng sứ Bát Tràng và khay

  Bộ bình ấm chén rót rượu AC5019

  1.230.0001.450.000

  Bộ bình ly uống rượu mã AC5019 gồm: – 01 Bình rót rượu – 06 Chén (ly) rượu Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm trà in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5019 -15%
 • Ly uống rượu mạnh, rượu quê đẹp và bộ bình giả cổ

  Bộ bình và ly uống rượu giả cổ AC5018

  680.000760.000

  Bộ bình ly uống rượu mã AC5018 gồm: – 01 Bình rót rượu – 06 Chén (ly) rượu Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm trà in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5018 -11%
 • Các loại ly uống rượu gốm sứ Bát Tràng - Bình rót rượu

  Bình rót và ly sứ AC5017

  750.000860.000

  Bộ bình ly uống rượu mã AC5017 gồm: – 01 Bình rót rượu – 06 Chén (ly) rượu Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm trà in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5017 -13%
 • Bình rót rượu Bát Tràng dáng cao men giả cổ

  Bình rót rượu dáng cao men giả cổ AC5016

  750.000860.000

  Bộ bình rót rượu Bát Tràng mã AC5016 gồm: – 01 Bình rót rượu – 06 Chén (ly) rượu Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm trà in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5016 -13%
 • Ly sứ uống rượu - Bộ ấm chén uống rượu khắc nổi

  Bộ ấm và ly sứ uống rượu khắc nổi AC5015

  800.000960.000

  Bộ bình rót rượu mã AC5015 gồm: – 01 Bình rót rượu – 06 Chén (ly) rượu Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm trà in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5015 -17%
 • Chén uống rượu gốm sứ Bát Tràng - Bộ ấm rượu khắc nổi

  Bộ ấm chén uống rượu khắc nổi sen nền vàng AC5014

  800.000960.000

  Bộ bình rót rượu mã AC5014 gồm: – 01 Bình rót rượu – 06 Chén (ly) rượu Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm trà in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5014 -17%
 • Ly uống rượu

  Bình và ly uống rượu khắc nổi AC5006

  520.000650.000

  Bộ bình rót rượu mã AC5006 gồm: – 01 Bình rót rượu – 06 Chén (ly) rượu Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm trà in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5006 -20%
 • Bình rót rượu

  Bình rót rượu và ly sứ khắc nổi AC5005

  520.000650.000

  Bộ bình rót rượu mã AC5005 gồm: – 01 Bình rót rượu – 06 Chén (ly) rượu Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm trà in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC5005 -20%
 • Bình rượu cao cấp cùng ly khắc nổi hoa văn

  Bình rượu cùng ly khắc nổi hoa văn ASM-004

  550.000600.000

  Mã: ASM – 004 (Giá trên chưa bao gồm VAT và vận chuyển)   ==> Miễn phí giao hàng khu vực Hà Nội Hoa văn khắc tinh tế, men cổ cao cấp, bộ bình và ly là sự lựa chọn hoàn hảo cho nhu cầu sử dụng, biếu tặng. Bộ ấm chén cơ bản gồm:  – 01 Bình rượu 500ml                                     – 06 ly Bạn có thể lấy bộ 10 ly hoặc lấy thêm số lượng ly tùy ý, đơn giá mua theo bộ Bình rượu là 25k/Ly Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  ASM - 004 -8%
 • Bình uống rượu hoa văn khắc nổi cao cấp

  Bình uống rượu hoa văn khắc nổi ASM-003

  520.000600.000

  Mã: ASM – 003 (Giá trên chưa bao gồm VAT và vận chuyển)   ==> Miễn phí giao hàng khu vực Hà Nội Hoa văn khắc tinh tế, men cổ cao cấp, bộ bình và ly là sự lựa chọn hoàn hảo cho nhu cầu sử dụng, biếu tặng. Bộ ấm chén cơ bản gồm:  – 01 Bình rượu 500ml                                     – 06 ly Bạn có thể lấy bộ 10 ly hoặc lấy thêm số lượng ly tùy ý, đơn giá mua theo bộ Bình rượu là 20k/Ly Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  ASM - 003 -13%
 • Đồ thờ cúng men khử 2 lửa - Nậm rượu vẽ sen

  Nậm rượu vẽ sen DTC-014

  Liên hệ

  Đồ thờ cúng Bát Tràng men khử 2 lửa – Sản phẩm nậm rượu vẽ sen men xanh tràm   Tell: 0988 157 188 Liên hệ để có giá tốt nhất
  DTC-014
 • Nâm rượu gốm sứ Bát Tràng vẽ phượng bọc đồng

  Nậm rượu vẽ phượng bọc đồng NR-022

  Liên hệ

  Nậm rượu gốm sứ Bát Tràng – Nậm rượu gốm sứ Bát Tràng mẫu vẽ phượng bọc đồng Nhận in logo của hàng, nhãn hiệu lên gốm sứ, in lên nậm rượu…   Liên hệ để có giá tốt nhất Tell: 0988 157 188  
  NR-022
 • Nâm rượu gốm sứ Bát Tràng vẽ phượng bọc đồng1

  Nậm rượu vẽ phượng bọc đồng 1 NR-021

  Liên hệ

  Nậm rượu gốm sứ Bát Tràng – Nậm rượu gốm sứ Bát Tràng vẽ phượng bọc đồng1 Nhận in logo của hàng, nhãn hiệu lên gốm sứ, in lên nậm rượu…   Liên hệ để có giá tốt nhất Tell: 0988 157 188  
  NR-021
 • Nâm rượu gốm sứ Bát Tràng vẽ hoa sen

  Nậm rượu vẽ hoa sen NR-020

  Liên hệ

  Nậm rượu gốm sứ Bát Tràng – Nâm rượu gốm sứ Bát Tràng vẽ hoa sen Nhận in logo của hàng, nhãn hiệu lên gốm sứ, in lên nậm rượu…   Liên hệ để có giá tốt nhất Tell: 0988 157 188  
  NR-020