Hiển thị 1–16 của 86 kết quả

 • Giá ấm chén Bát TràngGiá ấm chén Bát Tràng 1

  Bộ ấm trà nung khử vẽ sen và khay – Giá ấm chén Bát Tràng

  1.100.000

  Bộ bình trà đẹp mã AC4006 gồm: – 01 Bình pha trà đẹp – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà – Khay đựng ấm chén (Cần thêm mẫu khay gỗ liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm chén in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC4006
 • Bộ tách tràTách trà đẹp 1

  Bộ tách trà nung khử bọc đồng, bộ đầy đủ phụ kiện

  Liên hệ

  Bộ bình trà đẹp mã AC4019 gồm: – 01 Bình pha trà đẹp – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà – Bộ phụ kiện 4 món – Hộp chuyên cho quà tặng (Cần thêm mẫu khay gỗ liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm chén in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC4019
 • Tách trà đẹpTách trà đẹp 1

  Tách trà đẹp nung khử đầy đủ phụ kiện và hộp theo yêu cầu

  Liên hệ

  Bộ bình trà đẹp mã AC4018 gồm: – 01 Bình pha trà đẹp – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà – Bộ phụ kiện 4 món – Hộp xi lót lụa chuyên cho quà tặng (Cần thêm mẫu khay gỗ liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm chén in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC4018
 • Những bộ bình trà đẹpNhững bộ bình trà đẹp 1

  Những bộ bình trà đẹp vẽ đào nung khử và phụ kiện

  990.0001.200.000

  Bộ bình trà đẹp mã AC4016 gồm: – 01 Bình pha trà đẹp – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà – Bộ phụ kiện 4 món (Cần thêm mẫu khay gỗ liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm chén in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC4016 -18%
 • Bình trà đẹpBình trà đẹp 1

  Bình trà đẹp gốm Bát Tràng vẽ sen bộ đủ phụ kiện

  990.0001.200.000

  Bộ ấm chén đẹp mã AC4014 gồm: – 01 Bình pha trà đẹp – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà – Bộ phụ kiện 4 món (Cần thêm mẫu khay gỗ liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm chén in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC4014 -18%
 • Ấm trà Bát Tràng cao cấp vẽ đào bộ đủ phụ kiệnẤm trà Bát Tràng cao cấp vẽ đào bộ đủ phụ kiện

  Ấm trà Bát Tràng cao cấp vẽ đào bộ đủ phụ kiện

  990.0001.200.000

  Bộ ấm chén đẹp mã AC4012 gồm: – 01 Ấm pha trà – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà – Bộ phụ kiện 4 món (Cần thêm mẫu khay gỗ liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm chén in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC4012 -18%
 • Bộ ấm chén đẹp giá rẻBộ ấm chén đẹp giá rẻ 1

  Bộ ấm chén đẹp giá rẻ vẽ đào nung khử đầy đủ phụ kiện

  990.0001.200.000

  Bộ ấm chén đẹp mã AC4008 gồm: – 01 Ấm pha trà – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà – Bộ phụ kiện 4 món (Cần thêm mẫu khay gỗ liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm chén in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC4008 -18%
 • Ấm chén uống tràẤm chén uống trà 1

  Ấm chén uống trà vẽ sen nung khử đủ bộ phụ kiện

  1.100.0001.350.000

  Bộ ấm chén uống trà mã AC4005 gồm: – 01 Bình pha trà gốm Bát Tràng – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà – Bộ phụ kiện 4 món (Cần thêm mẫu khay gỗ liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm chén in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC4005 -19%
 • Bình trà gốm Bát TràngBình trà gốm Bát Tràng 1

  Bình trà gốm Bát Tràng nung khử chữ Phúc Lộc Thọ vàng kim

  690.000750.000

  Bình trà gốm Bát Tràng mã AC4017 gồm: – 01 Bình pha trà gốm Bát Tràng – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà (Cần thêm mẫu khay gỗ liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm chén in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC4017 -8%
 • Bình trà Bát TràngBình trà Bát Tràng 1

  Bình trà Bát Tràng bộ nung khử vẽ hoa sen

  990.0001.250.000

  Bình trà Bát Tràng mã AC4015 gồm: – 01 Ấm pha trà – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà – Khay đựng ấm chén (Cần thêm mẫu khay gỗ liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm chén in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC4015 -21%
 • Bình tràBình trà 1

  Bình trà Bát Tràng cao cấp vẽ sen nung khử

  450.000520.000

  Bình trà mã AC4013 gồm: – 01 Ấm pha trà – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà (Cần thêm khay gỗ liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm chén in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC4013 -13%
 • Ấm chén đẹp giá rẻẤm chén đẹp giá rẻ 1

  Ấm chén đẹp giá rẻ khắc vẽ hoa sen nung khử

  450.000520.000

  Mẫu bộ ấm chén đẹp mã AC4011 gồm: – 01 Ấm pha trà – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà (Cần thêm khay gỗ liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm chén in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC4011 -13%
 • Mẫu ấm chén đẹpMẫu ấm chén đẹp 1

  Mẫu ấm chén đẹp của Bát Tràng dáng chóp khắc đào nung khử

  450.000520.000

  Mẫu bộ ấm chén đẹp mã AC4010 gồm: – 01 Ấm pha trà – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà (Cần thêm khay gỗ liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm chén in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC4010 -13%
 • Bộ ấm chén uống trà Bát TràngBộ ấm chén uống trà Bát Tràng

  Bộ ấm chén uống trà Bát Tràng dáng vai vuông khắc đào

  450.000520.000

  Bộ ấm chén uống trà mã AC4009 gồm: – 01 Ấm pha trà – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà (Cần thêm khay gỗ liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm chén in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC4009 -13%
 • Bộ ấm chén pha tràBộ ấm chén pha trà 1

  Bộ ấm chén pha trà gốm Bát Tràng quai đồng vẽ đào

  450.000520.000

  Bộ ấm chén uống trà mã AC4007 gồm:  – 01 Ấm pha trà  – 06 Chén (ly) uống trà  – 07 Đĩa lót ấm và chén trà (Cần thêm khay gỗ liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm chén in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC4007 -13%
 • Bộ ấm chén Bát Tràng giá rẻ dáng vại vẽ sen quai đồngBộ ấm chén Bát Tràng giá rẻ ấm vại vẽ sen quai đồng

  Bộ ấm chén Bát Tràng giá rẻ dáng vại vẽ sen quai đồng

  550.000680.000

  Bộ ấm chén uống trà mã AC4004 gồm: – 01 Ấm pha trà – 06 Chén (ly) uống trà – 07 Đĩa lót ấm và chén trà (Cần thêm khay gỗ liên hệ xưởng) Lấy sỉ, đại lý, đặt ấm chén in logo ==> Gọi 0988.157.188
  AC4004 -19%