Thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán

 1. Chủ TK: Nguyễn Văn Mậu

      Số TK: 3120205916380

Ngân hàng Agribank, chi nhánh Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

 2. Chủ TK: Tạ Thị Ngọc Phượng

      Số TK: 2600205214462

Ngân hàng Agribank, chi nhánh tỉnh Bắc Ninh