Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website gomquynhhuong.com có thể bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà gomquynhhuong.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để gomquynhhuong.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

 Phạm vi sử dụng thông tin

Để cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;
Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và website gomquynhhuong.com;
Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
Không sử dụng thông tin cá nhân của khách ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại gomquynhhuong.com.
Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin khách hàng

Cơ sở gốm sứ Quỳnh Hương (gomquynhhuong.com), Xóm 5, thông Bát Tràng, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: 0988157188
website: https://gomquynhhuong.com

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Thông tin cá nhân của khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối.

Việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên gomquynhhuong.com

– Ban quản lý gomquynhhuong.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu xét thấy thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.