Hiển thị 1–16 của 32 kết quả

 • Bát đĩa Bát Tràng hình lá nhiều màuBát đĩa Bát Tràng hình lá nhiều màu

  Bát đĩa hình lá nhiều màu BD-072

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Bát đĩa Bát Tràng hình lá nhiều màu, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188  
  BD-072
 • Bát đĩa Bát Tràng - Bộ bát vẽ lá trúcBát đĩa Bát Tràng - Bộ bát vẽ lá trúc

  Bộ bát vẽ lá trúc BD-044

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Bộ bát vẽ lá trúc, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188    
  BD-044
 • Bát đĩa Bát Tràng - Bát con vẽ láBát đĩa Bát Tràng - Bát con vẽ lá

  Bát đĩa vẽ lá BD-048

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Bát con vẽ lá, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188    
  BD-048
 • Bát đĩa Bát Tràng - Đĩa vẽ đào thọBát đĩa Bát Tràng - Đĩa vẽ đào thọ 1

  Bát đĩa vẽ đào thọ BD-043

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Đĩa vẽ đào thọ, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188      
  BD-043
 • Bát đĩa Bát Tràng - Cốt sứ vẽ sơn thủyBát đĩa Bát Tràng - Cốt sứ vẽ sơn thủy

  Bát đĩa cốt sứ vẽ sơn thủy BD-046

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Bát đĩa vẽ sơn thủy, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Tell 0988 157 188    
  BD-046
 • Bát đĩa Bát Tràng men trắng vẽ hoaBát đĩa Bát Tràng men trắng vẽ hoa

  Bát đĩa men trắng vẽ hoa BD-045

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Bát đĩa Bát Tràng men trắng vẽ hoa, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Tell 0988 157 188  
  BD-045
 • Bát đĩa Bát Tràng vẽ sen vàngBát đĩa Bát Tràng - Bộ bát đĩa vẽ sen vàng

  Bộ bát đĩa sen vàng BD-041

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Bộ bát đĩa vẽ sen vàng, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Tell 0988 157 188    
  BD-041
 • Bát đĩa Bát Tràng - Ống tăm gốm sứBát đĩa Bát Tràng - Ống tăm gốm sứ

  Ống tăm men trắng BD-078

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Ống tăm gốm sứ, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188      
  BD-078
 • Bát đĩa Bát Tràng - Thìa canhBát đĩa Bát Tràng - Thìa canh

  Thìa canh men trắng BD-080

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Thìa canh, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188      
  BD-080
 • Bát đĩa Bát Tràng - Thìa sâu lòngBát đĩa Bát Tràng - Thìa sâu lòng

  Thìa sâu lòng BD-079

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Thìa sâu lòng, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188      
  BD-079
 • Bát đĩa Bát Tràng - Lọ đựng muối, hạt tiêuBát đĩa Bát Tràng - Lọ đựng muối, hạt tiêu

  Lọ đựng muối, hạt tiêu BD-076

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Lọ đựng muối, hạt tiêu, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188    
  BD-076
 • Bát đĩa Bát Tràng - Đĩa lót bát ăn cơm 15CmBát đĩa Bát Tràng - Đĩa lót bát ăn cơm 15Cm

  Đĩa lót bát ăn cơm 15Cm BD-082

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Đĩa lót bát ăn cơm 15Cm, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188    
  BD-082
 • Bát đĩa Bát Tràng - Trọn bộ bát đĩa trắngBát đĩa Bát Tràng - Trọn bộ bát đĩa trắng

  Trọn bộ bát đĩa trắng BD-075

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Trọn bộ bát đĩa trắng, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188    
  BD-075
 • Bát đĩa Bát Tràng - Đĩa lót cho tô 15CmBát đĩa Bát Tràng - Đĩa lót cho tô 15Cm

  Đĩa lót cho tô 15Cm BD-067

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Đĩa lót cho tô 15Cm, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188    
  BD-067
 • Bát đĩa Bát Tràng - Đĩa lót cho tách 0,1LBát đĩa Bát Tràng - Đĩa lót cho tách 0,1L

  Đĩa lót cho tách 0,1L BD-065

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Đĩa lót cho tách 0,1L, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Thường sử dụng đồng bộ cho tách o,1L Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188    
  BD-065
 • Bát đĩa Bát Tràng - Tách trà 0,1LBát đĩa Bát Tràng - Tách trà 0,1L

  Tách trà 0,1L BD-077

  Liên hệ

  Bát đĩa Bát Tràng cao cấp – Tách trà 0,1L, chất liệu gốm sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ cao loại bỏ các chất độc hại, bền và đẹp. Cung cấp sỉ, lẻ, nhận giao hàng toàn quốc. Tell 0988 157 188    
  BD-077