Lục bình sứ

Hiển thị 1–32 của 38 kết quả

 • Đôi lộc bình gốm Bát Tràng tứ cảnh men màu - Mã LB091

  Đôi lộc bình gốm Bát Tràng tứ cảnh men màu – Mã LB091

  9.500.000

  Đôi lộc bình gốm Bát Tràng tứ cảnh men màu – Mã LB091  – Cam kết chính hãng Bát Tràng 100%  – Giá rẻ từ xưởng  – Đóng thùng gỗ, ship toàn quốc an toàn Liên hệ – 0988 157 188  
  LB091
 • Đôi lục bình vẽ kỹ cảnh Vinh Quy Bái Tổ - Mã LB085

  Đôi lục bình vẽ kỹ cảnh Vinh Quy Bái Tổ – Mã LB085

  8.500.000

  Đôi lục bình vẽ kỹ cảnh Vinh Quy Bái Tổ – Mã LB085  – Cam kết chính hãng Bát Tràng 100%  – Giá rẻ từ xưởng  – Đóng thùng gỗ, ship toàn quốc an toàn Liên hệ – 0988 157 188  
  LB085
 • Lộc bình bát tràng đẹp cảnh công tùng - mã LB094

  Lộc bình bát tràng đẹp cảnh công tùng – mã LB094

  8.600.000

  Lộc bình bát tràng đẹp cảnh công tùng – mã LB094  – Cam kết chính hãng Bát Tràng 100%  – Giá rẻ từ xưởng  – Đóng thùng gỗ, ship toàn quốc an toàn Liên hệ – 0988 157 188  
  LB094
 • Lộc bình sứ Bát Tràng men màu Phúc Đức 1m6 - Mã LB087

  Lộc bình sứ Bát Tràng men màu Phúc Đức 1m6 – Mã LB087

  8.800.000

  Lộc bình sứ Bát Tràng men màu Phúc Đức 1m6 – Mã LB087  – Cam kết chính hãng Bát Tràng 100%  – Giá rẻ từ xưởng  – Đóng thùng gỗ, ship toàn quốc an toàn Liên hệ – 0988 157 188  
  LB087
 • Lộc bình sứ men lam vẽ kỹ 1m4 1m55 - Mã LB083

  Lộc bình sứ men lam vẽ kỹ 1m4 1m55 – Mã LB083

  5.200.000

  Lộc bình sứ men lam vẽ kỹ 1m4 1m55 – Mã LB083  – Cam kết chính hãng Bát Tràng 100%  – Giá rẻ từ xưởng  – Đóng thùng gỗ, ship toàn quốc an toàn Liên hệ – 0988 157 188  
  LB083
 • Lọ lộc bình Bát Tràng cỡ cao nhất 1m8 1m95 - Mã LB084

  Lọ lộc bình Bát Tràng cỡ cao nhất 1m8 1m95 – Mã LB084

  20.000.000

  Lọ lộc bình Bát Tràng cỡ cao nhất 1m8 1m95 – Mã LB084  – Cam kết chính hãng Bát Tràng 100%  – Giá rẻ từ xưởng  – Đóng thùng gỗ, ship toàn quốc an toàn Liên hệ – 0988 157 188  
  LB084
 • Lọ lộc bình bát tràng cuốn thư Tùng Hạc - Mã LB078

  Lọ lộc bình bát tràng cuốn thư Tùng Hạc – Mã LB078

  7.500.000

  Lọ lộc bình bát tràng cuốn thư Tùng Hạc – Mã LB078  – Cam kết chính hãng Bát Tràng 100%  – Giá rẻ từ xưởng  – Đóng thùng gỗ, ship toàn quốc an toàn Liên hệ – 0988 157 188  
  LB078
 • Lọ lộc bình bát tràng Phúc Đức men lam 1,4 mét - Mã LB079

  Lọ lộc bình bát tràng Phúc Đức men lam 1,4 mét – Mã LB079

  5.200.000

  Lọ lộc bình bát tràng Phúc Đức men lam 1,4 mét – Mã LB079  – Cam kết chính hãng Bát Tràng 100%  – Giá rẻ từ xưởng  – Đóng thùng gỗ, ship toàn quốc an toàn Liên hệ – 0988 157 188  
  LB079
 • Lọ lộc bình Bát Tràng vẽ tứ cảnh cao 1m55 - Mã LB082

  Lọ lộc bình Bát Tràng vẽ tứ cảnh cao 1m55 – Mã LB082

  3.900.000

  Lọ lộc bình Bát Tràng vẽ tứ cảnh cao 1m55 – Mã LB082  – Cam kết chính hãng Bát Tràng 100%  – Giá rẻ từ xưởng  – Đóng thùng gỗ, ship toàn quốc an toàn Liên hệ – 0988 157 188  
  LB082
 • Lọ lộc bình men rạn đắp nổi công đào - Mã LB093

  Lọ lộc bình men rạn đắp nổi công đào – Mã LB093

  4.600.000

  Lọ lộc bình men rạn đắp nổi công đào – Mã LB093  – Cam kết chính hãng Bát Tràng 100%  – Giá rẻ từ xưởng  – Đóng thùng gỗ, ship toàn quốc an toàn Liên hệ – 0988 157 188  
  LB093
 • Lọ lục bình Bát Tràng Sơn Thủy Tùng Chùa 1,6 mét - Mã LB081

  Lọ lục bình Bát Tràng Sơn Thủy Tùng Chùa 1,6 mét – Mã LB081

  8.500.000

  Lọ lục bình Bát Tràng Sơn Thủy Tùng Chùa 1,6 mét – Mã LB081  – Cam kết chính hãng Bát Tràng 100%  – Giá rẻ từ xưởng  – Đóng thùng gỗ, ship toàn quốc an toàn Liên hệ – 0988 157 188  
  LB081
 • Lọ lục bình Bát Tràng tứ cảnh men chàm - Mã LB076

  Lọ lục bình Bát Tràng tứ cảnh men chàm – Mã LB076

  5.200.000

  Lọ lục bình Bát Tràng tứ cảnh men chàm – Mã LB076  – Cam kết chính hãng Bát Tràng 100%  – Giá rẻ từ xưởng  – Đóng thùng gỗ, ship toàn quốc an toàn Liên hệ – 0988 157 188  
  LB076
 • Lọ lục bình cao 1m4 cảnh Phúc Đức men chàm - Mã LB074

  Lọ lục bình cao 1m4 cảnh Phúc Đức men chàm – Mã LB074

  5.200.000

  Lọ lục bình cao 1m4 cảnh Phúc Đức men chàm – Mã LB074  – Cam kết chính hãng Bát Tràng 100%  – Giá rẻ từ xưởng  – Đóng thùng gỗ, ship toàn quốc an toàn Liên hệ – 0988 157 188  
  LB074
 • Lọ lục bình cao 1m4 cảnh Tài Lộc men chàm - Mã LB075

  Lọ lục bình cao 1m4 cảnh Tài Lộc men chàm – Mã LB075

  5.200.000

  Lọ lục bình cao 1m4 cảnh Tài Lộc men chàm – Mã LB075  – Cam kết chính hãng Bát Tràng 100%  – Giá rẻ từ xưởng  – Đóng thùng gỗ, ship toàn quốc an toàn Liên hệ – 0988 157 188  
  LB075
 • Lục bình bát tràng cao 1,8 mét - Mã LB077

  Lục bình bát tràng cao 1,8 mét – Mã LB077

  20.000.000

  Lục bình bát tràng cao 1,8 mét – Mã LB077  – Cam kết chính hãng Bát Tràng 100%  – Giá rẻ từ xưởng  – Đóng thùng gỗ, ship toàn quốc an toàn Liên hệ – 0988 157 188  
  LB077
 • Lục bình gốm sứ giá rẻ nhất Bát Tràng - Mã LB086

  Lục bình gốm sứ giá rẻ nhất Bát Tràng – Mã LB086

  6.800.000

  Lục bình gốm sứ giá rẻ nhất Bát Tràng – Mã LB086  – Cam kết chính hãng Bát Tràng 100%  – Giá rẻ từ xưởng  – Đóng thùng gỗ, ship toàn quốc an toàn Liên hệ – 0988 157 188  
  LB086
 • Lục bình gốm sứ Phúc Đức men màu cao 1 mét 6 - Mã LB092

  Lục bình gốm sứ Phúc Đức men màu cao 1 mét 6 – Mã LB092

  7.200.000

  Lục bình gốm sứ Phúc Đức men màu cao 1 mét 6 – Mã LB092  – Cam kết chính hãng Bát Tràng 100%  – Giá rẻ từ xưởng  – Đóng thùng gỗ, ship toàn quốc an toàn Liên hệ – 0988 157 188  
  LB092
 • Lục bình gốm trang trí phòng khách đẹp - Mã LB090

  Lục bình gốm trang trí phòng khách đẹp – Mã LB090

  7.200.000

  Lục bình gốm trang trí phòng khách đẹp – Mã LB090  – Cam kết chính hãng Bát Tràng 100%  – Giá rẻ từ xưởng  – Đóng thùng gỗ, ship toàn quốc an toàn Liên hệ – 0988 157 188  
  LB090
 • Lục bình sứ cao 1m55 men màu cảnh Phúc Đức - Mã LB088

  Lục bình sứ cao 1m55 men màu cảnh Phúc Đức – Mã LB088

  7.200.000

  Lục bình sứ cao 1m55 men màu cảnh Phúc Đức – Mã LB088  – Cam kết chính hãng Bát Tràng 100%  – Giá rẻ từ xưởng  – Đóng thùng gỗ, ship toàn quốc an toàn Liên hệ – 0988 157 188  
  LB088
 • Lục bình sứ men lam cao 1,6 mét cảnh Phúc Đức - Mã LB080

  Lục bình sứ men lam cao 1,6 mét cảnh Phúc Đức – Mã LB080

  6.900.000

  Lục bình sứ men lam cao 1,6 mét cảnh Phúc Đức – Mã LB080  – Cam kết chính hãng Bát Tràng 100%  – Giá rẻ từ xưởng  – Đóng thùng gỗ, ship toàn quốc an toàn Liên hệ – 0988 157 188  
  LB080
 • Lục bình sứ phong thủy Công Tùng men màu vàng - Mã LB089

  Lục bình sứ phong thủy Công Tùng men màu vàng – Mã LB089

  9.500.000

  Lục bình sứ phong thủy Công Tùng men màu vàng – Mã LB089  – Cam kết chính hãng Bát Tràng 100%  – Giá rẻ từ xưởng  – Đóng thùng gỗ, ship toàn quốc an toàn Liên hệ – 0988 157 188  
  LB089
 • Lục bình tích lộc Bát Tràng cảnh đồng quê - Mã LB095

  Lục bình tích lộc Bát Tràng cảnh đồng quê – Mã LB095

  6.800.000

  Lục bình tích lộc Bát Tràng cảnh đồng quê – Mã LB095  – Cam kết chính hãng Bát Tràng 100%  – Giá rẻ từ xưởng  – Đóng thùng gỗ, ship toàn quốc an toàn Liên hệ – 0988 157 188  
  LB095
 • Lọ lục bình gốm sứ Bát Tràng cao 1,7m

  Lọ lục bình cao 1,7m LLB-006

  Liên hệ

  Lọ lục bình gốm sứ Bát Tràng cao 1,7m, lọ lục bình Bát Tràng, những đôi lục bình gốm sứ đẹp nhất, cơ sở chuyên sản xuất, cung cấp lọ lục bình, giao hàng toàn quốc. Xin gọi 0988.157.188 – 01686.970.086 để mua hàng với giá tốt nhất.
  LLB-006
 • Lọ lục bình gốm sứ men xanh vẽ tứ cảnh

  Lọ lục bình men xanh vẽ tứ cảnh LLB-017

  Liên hệ

  Lọ lục bình gốm sứ men xanh vẽ tứ cảnh, lọ lục bình Bát Tràng, những đôi lục bình gốm sứ đẹp nhất, cơ sở chuyên sản xuất, cung cấp lọ lục bình, giao hàng toàn quốc. Xin gọi 0988.157.188 – 01686.970.086 để mua hàng với giá tốt nhất.
  LLB-017
 • Lọ lục bình gốm sứ vẽ tứ cảnh

  Lọ lục bình vẽ tứ cảnh LLB-014

  Liên hệ

  Lọ lục bình gốm sứ vẽ tứ cảnh, lọ lục bình Bát Tràng, những đôi lục bình gốm sứ đẹp nhất, cơ sở chuyên sản xuất, cung cấp lọ lục bình, giao hàng toàn quốc. Xin gọi 0988.157.188 – 01686.970.086 để mua hàng với giá tốt nhất.
  LLB-014
 • Lọ lục bình gốm sứ Bát Tràng vẽ tứ cảnh

  Lọ lục bình vẽ tứ cảnh LLB-011

  Liên hệ

  Lọ lục bình gốm sứ Bát Tràng vẽ tứ cảnh, lọ lục bình Bát Tràng, những đôi lục bình gốm sứ đẹp nhất, cơ sở chuyên sản xuất, cung cấp lọ lục bình, giao hàng toàn quốc. Xin gọi 0988.157.188 – 01686.970.086 để mua hàng với giá tốt nhất.
  LLB-011
 • Lọ lục bình gốm sứ Bát Tràng vẽ tứ bình

  Lọ lục bình vẽ tứ bình LLB-009

  Liên hệ

  Lọ lục bình Bát Tràng gốm sứ vẽ tứ bình, lọ lục bình Bát Tràng, những đôi lục bình gốm sứ đẹp nhất, cơ sở chuyên sản xuất, cung cấp lọ lục bình, giao hàng toàn quốc. Xin gọi 0988.157.188 – 01686.970.086 để mua hàng với giá tốt nhất.
  LLB-009
 • Lọ lục bình gốm sứ vẽ tứ cảnh

  Lọ lục bình vẽ tứ cảnh LLB-008

  Liên hệ

  Lọ lục bình Bát Tràng gốm sứ vẽ tứ cảnh, lọ lục bình Bát Tràng, những đôi lục bình gốm sứ đẹp nhất, cơ sở chuyên sản xuất, cung cấp lọ lục bình, giao hàng toàn quốc. Xin gọi 0988.157.188 – 01686.970.086 để mua hàng với giá tốt nhất.
  LLB-008
 • Lọ lục bình Bát Tràng gốm sứ vẽ tứ cảnh

  Lọ lục bình vẽ tứ cảnh LLB-004

  Liên hệ

  Lọ lục bình Bát Tràng gốm sứ vẽ tứ cảnh, lọ lục bình Bát Tràng, những đôi lục bình gốm sứ đẹp nhất, cơ sở chuyên sản xuất, cung cấp lọ lục bình, giao hàng toàn quốc. Xin gọi 0988.157.188 – 01686.970.086 để mua hàng với giá tốt nhất.
  LLB-004
 • Lọ lục bình gốm sứ Bát Tràng hoa văn nổi

  Lọ lục bình hoa văn nổi LLB-007

  Liên hệ

  Lọ lục bình gốm sứ Bát Tràng hoa văn nổi Bách điểu chầu phụng hay Bách điểu chầu hoàng là bức tranh được vẽ dựa theo truyền thuyết về “Bách điểu triều phụng” mang nhiều ý nghĩa linh thiêng. Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau Liên hệ 0988.157.188 – 01686.970.086 để được tư vấn và đặt hàng.
  LLB-007
 • Lọ lục bình vẽ cảnh tùng hạc

  Lọ lục bình vẽ cảnh tùng hạc LLB-016

  Liên hệ

  Lọ lục bình vẽ cảnh tùng hạc, chất men gốm sứ Bát Tràng độc đáo, cao 1,7 mét vẽ cảnh Bách hạc quần tụ với nét vẽ uyển chuyển đầy sống động. Xin gọi 0988157188 để được tư vấn và đặt hàng.
  LLB-016
 • Lọ lục bình gốm sứ vẽ tùng hạc

  Lọ lục bình vẽ tùng hạc LLB-015

  Liên hệ

  Lọ lục bình gốm sứ vẽ tùng hạc, chất men gốm sứ Bát Tràng độc đáo, cao 1,7 mét vẽ cảnh Bách hạc quần tụ với nét vẽ uyển chuyển đầy sống động. Xin gọi 0988157188 để được tư vấn và đặt hàng.
  LLB-015