Lọ sơn mài

Hiển thị 33–64 của 78 kết quả

 • Bình hoa sơn mài dáng tỏi xoắn

  SM-046 – Bình hoa sơn mài dáng tỏi xoắn

  440.000

  Bình hoa sơn mài dáng tỏi xoắn Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-046
 • Lọ sơn mài bộ lọ lục bình thon

  SM-045 – Lọ sơn mài bộ lọ lục bình thon

  840.000900.000

  Lọ sơn mài bộ lọ lục  bình thon   Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-045 -7%
 • Lọ sơn mài cốt gốm Bát Tràng cao cấp mẫu 2

  SM-044 – Lọ hoa sơn mài nhiều màu sắc

  140.000170.000

  Lọ hoa sơn mài Bát Tràng với nhiều màu sắc Kích thước: Số 1:                             —> 220.000 vnđ Số 2:                             —> 140.000 vnđ Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-044 -18%
 • Lọ hoa sơn mài cao cấp Bát Tràng

  Lọ hoa sơn mài QTC-042

  Liên hệ

  Lọ hoa sơn mài cao cấp Bát Tràng Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  QTC-042
 • Lọ hoa Bát Tràng sơn mài với nhiều màu sắc

  SM-043 – Lọ hoa sơn mài nhiều màu sắc

  140.000170.000

  Lọ hoa Bát Tràng sơn mài với nhiều màu sắc Kích thước: Số 1:                             —> 220.000 vnđ Số 2:                             —> 140.000 vnđ Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-043 -18%
 • Bình hoa Bát Tràng sơn mài với nhiều hoa văn

  SM-042 – Bình hoa sơn mài với nhiều hoa văn

  140.000170.000

  Bình hoa Bát Tràng sơn mài với nhiều hoa văn Kích thước: Số 1:                             —> 220.000 vnđ Số 2:                             —> 140.000 vnđ Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-042 -18%
 • Lọ sơn mài cốt gốm Bát Tràng cao cấp mẫu 3

  SM-041 – Lọ sơn mài mẫu 3

  140.000170.000

  Lọ sơn mài cốt gốm Bát Tràng cao cấp mẫu 3 Kích thước: Số 1:                             —> 220.000 vnđ Số 2:                             —> 140.000 vnđ Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-041 -18%
 • Lọ hoa gốm sứ sơn mài vẽ bướm hoa lan

  SM-040 – Lọ hoa sơn mài vẽ bướm hoa lan

  140.000170.000

  Lọ hoa gốm sứ sơn mài vẽ bướm hoa lan Kích thước: Số 1:                             —> 220.000 vnđ Số 2:                             —> 140.000 vnđ Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-040 -18%
 • Lọ hoa gốm sứ sơn mài vẽ hoa cỏ

  SM-039 – Lọ hoa sơn mài vẽ hoa cỏ

  140.000170.000

  Lọ hoa gốm sứ sơn mài vẽ hoa cỏ Kích thước: Số 1:                             —> 220.000 vnđ Số 2:                             —> 140.000 vnđ Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-039 -18%
 • Lọ sơn mài cốt gốm dáng vò mẫu 6

  SM-038 – Lọ sơn mài dáng vò mẫu 6

  220.000270.000

  Lọ sơn mài cốt gốm dáng vò mẫu 6 Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-038 -19%
 • Lọ sơn mài gốm sứ Bát Tràng

  SM-037 – Lọ sơn mài

  220.000270.000

  Lọ sơn mài gốm sứ Bát Tràng Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-037 -19%
 • Lọ sơn mài cốt gốm dáng vò mẫu 5

  SM-036 – Lọ sơn mài dáng vò mẫu 5

  220.000270.000

  Lọ sơn mài cốt gốm dáng vò mẫu 5 Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-036 -19%
 • Lọ sơn mài cốt gốm dáng vò mẫu 2

  SM-035 – Lọ sơn mài dáng vò mẫu 2

  220.000270.000

  Lọ sơn mài cốt gốm dáng vò mẫu 2   Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-035 -19%
 • Lọ sơn mài cốt gốm dáng vò mẫu 3

  SM-034 – Lọ sơn mài dáng vò mẫu 3

  240.000270.000

  Lọ sơn mài cốt gốm dáng vò mẫu 3 – Cỡ số 1 Kích thước: Số 1:                       —> 240.000 vnđ Số 2:                       —> 200.000 vnđ Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-034 -11%
 • Lọ sơn mài cốt gốm dáng vò mẫu 4

  SM-033 – Lọ sơn mài dáng vò mẫu 4

  200.000250.000

  Lọ sơn mài cốt gốm dáng vò mẫu 4 – Cỡ số 2 Kích thước: Số 1:                       —> 240.000 vnđ Số 2:                       —> 200.000 vnđ Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-033 -20%
 • Bình hoa gốm sứ Bát Tràng sơn mài cao cấp

  SM-031 – Bình hoa sơn mài

  220.000250.000

  Bình hoa gốm sứ Bát Tràng sơn mài cao cấp Kích thước: Số 1:                       —> 440.000 vnđ Số 2:                       —> 260.000 vnđ Số 3:                       —> 220.000 vnđ Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-031 -12%
 • Bình hoa gốm sứ Bát Tràng sơn mài cảnh đồng quê

  SM-032 – Bình hoa sơn mài cảnh đồng quê

  220.000250.000

  Bình hoa gốm sứ Bát Tràng sơn mài cảnh đồng quê Kích thước: Số 1:                       —> 440.000 vnđ Số 2:                       —> 260.000 vnđ Số 3:                       —> 220.000 vnđ Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-032 -12%
 • Bình hoa gốm sứ Bát Tràng sơn mài vẽ chim hoa

  SM-030 – Bình hoa sơn mài vẽ chim hoa

  220.000250.000

  Bình hoa gốm sứ Bát Tràng sơn mài vẽ chim hoa Kích thước: Số 1:                       —> 440.000 vnđ Số 2:                       —> 260.000 vnđ Số 3:                       —> 220.000 vnđ Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-030 -12%
 • Bình hoa gốm sứ Bát Tràng sơn mài cảnh bướm hoa

  SM-029 – Bình hoa sơn mài cảnh bướm hoa

  220.000250.000

  Bình hoa gốm sứ Bát Tràng sơn mài cảnh bướm hoa Kích thước: Số 1:                       —> 440.000 vnđ Số 2:                       —> 260.000 vnđ Số 3:                       —> 220.000 vnđ Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-029 -12%
 • Bình hoa Bát Tràng sơn mài dáng vò

  SM-028 – Bình hoa Bát Tràng sơn mài dáng vò

  200.000

  Bình hoa Bát Tràng sơn mài dáng vò Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-028
 • Lọ sơn mài cốt gốm dáng vò

  SM-027 – Lọ sơn mài dáng vò

  200.000

  Lọ sơn mài cốt gốm dáng vò Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-027
 • Bình hoa Bát Tràng sơn mài dáng vò cảnh hoa đào

  SM-026 – Bình hoa sơn mài dáng vò cảnh hoa đào

  200.000

  Bình hoa Bát Tràng sơn mài dáng vò cảnh hoa đào Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-026
 • Bình hoa Bát Tràng sơn mài dáng vò vẽ hoa mẫu đơn

  SM-025 – Bình hoa sơn mài dáng vò vẽ hoa mẫu đơn

  200.000

  Bình hoa Bát Tràng sơn mài dáng vò vẽ hoa mẫu đơn Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-025
 • Lọ hoa sơn mài Bát Tràng

  SM-024 – Lọ hoa sơn mài

  180.000200.000

  Lọ hoa sơn mài Bát Tràng Kích thước: Số 1: Ø17 x H31 Cm, miệng 8,5Cm —> 180.000 vnđ Số 2:                                                      —> 160.000 vnđ Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-024 -10%
 • Bình hoa sơn mài cốt gốm Bát Tràng

  SM-023 – Bình hoa sơn mài

  180.000200.000

  Bình hoa sơn mài cốt gốm Bát Tràng Kích thước: Số 1: Ø17 x H31 Cm, miệng 8,5Cm —> 180.000 vnđ Số 2:                                                      —> 160.000 vnđ Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-023 -10%
 • Bình hoa sơn mài cốt gốm Bát Tràng đẹp

  SM-022 – Bình hoa sơn mài

  200.000

  Bình hoa sơn mài cốt gốm Bát Tràng đẹp Kích thước: Số 1: Ø21 x H38 Cm —> 240.000 vnđ Số 2: Ø20 x H30 Cm —> 200.000 vnđ Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-022
 • Bình hoa sơn mài cốt gốm Bát Tràng cao cấp

  SM-021 – Bình hoa sơn mài

  180.000200.000

  Bình hoa sơn mài cốt gốm Bát Tràng cao cấp Kích thước: Ø17 x H31 Cm, miệng 8,5Cm Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-021 -10%
 • Lọ tỏi sơn mài cốt gốm sứ cao cấp

  SM-020 – Lọ tỏi sơn mài

  460.000500.000

  Lọ tỏi sơn mài cốt gốm sứ cao cấp Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-020 -8%
 • Lọ tỏi sơn mài cao cấp Bát Tràng

  SM-019 – Lọ tỏi sơn mài

  460.000500.000

  Lọ tỏi sơn mài cao cấp Bát Tràng Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-019 -8%
 • Lọ sơn mài Bát Tràng dáng tỏi cổ cao

  SM-018 – Lọ sơn mài dáng tỏi cổ cao

  700.000

  Lọ sơn mài Bát Tràng dáng tỏi cổ cao Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-018
 • Lọ sơn mài Bát Tràng dáng tỏi cổ cao cảnh đồng quê

  SM-017 – Lọ sơn mài dáng tỏi cổ cao cảnh đồng quê

  700.000

  Lọ sơn mài Bát Tràng dáng tỏi cổ cao cảnh đồng quê Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-017
 • Bình hoa Bát Tràng dáng tỏi cổ cao vẽ chim hoa

  SM-015 – Bình hoa dáng tỏi cổ cao vẽ chim hoa

  300.000350.000

  Bình hoa Bát Tràng dáng tỏi cổ cao vẽ chim hoa Lọ hoa, bình hoa cao cấp, đẹp, bền với cốt gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm thích hợp làm quà biếu, quà tặng, dùng in logo làm quà tặng. Liên hệ: 0988 157 188 Mail: gomquynhhuong@gmail.com Chúng tôi luôn có những ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn, hàng quà tặng.
  SM-015 -14%