Chum gốm trồng cây

Hiển thị tất cả 22 kết quả

 • Chum gốm Bát Tràng - Vại trang trí đắp hoa sen

  Vại trang trí đắp hoa sen TH-021

  Liên hệ

  Chum gốm Bát Tràng – Vại trang trí vẽ đắp vẽ cảnh hoa sen Cốt gốm, hàng vuốt tay, đắp nổi thủ công. Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau: 10L, 20L….200L   Liên hệ để có giá tốt nhất Tell: 0988 157 188
  TH-021
 • Chum gốm Bát Tràng đắp nổi hoa văn

  Chum đắp nổi hoa văn TH-022

  Liên hệ

  Chum gốm Bát Tràng – Gốm sứ Quỳnh Hương cung cấp đa dạng các loại chum, vại gốm sứ Bát Tràng, bình ngâm rượu, vò gốm sứ… Mẫu mã đa dạng, chất lượng cao, giá cả cạnh tranh Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau: 10L, 20L….200L   Liên hệ để có giá tốt nhất Tell: 0988 157 188
  TH-022
 • Chum gốm Bát Tràng - Vại đắp cảnh đồng quê

  Vại đắp cảnh đồng quê TH-020

  Liên hệ

  Chum gốm Bát Tràng – Vại trang trí vẽ cảnh đồng quê Cốt gốm, hàng vuốt tay, đắp nổi thủ công. Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau: 10L, 20L….200L   Liên hệ để có giá tốt nhất Tell: 0988 157 188
  TH-020
 • Chum gốm Bát Tràng - Vại trang trí vẽ hoa sen

  Vại trang trí vẽ hoa sen TH-019

  Liên hệ

  Chum gốm Bát Tràng – Vại trang trí vẽ cảnh hoa sen Cốt gốm, hàng vuốt tay, đắp nổi thủ công. Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau: 10L, 20L….200L   Liên hệ để có giá tốt nhất Tell: 0988 157 188
  TH-019
 • Chum gốm Bát Tràng trang trí đắp nổi hoa sen

  Chum trang trí đắp nổi hoa sen TH-018

  Liên hệ

  Chum gốm Bát Tràng – Chum gốm trang trí đắp nổi cảnh hoa sen Cốt gốm, hàng vuốt tay, đắp nổi thủ công. Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau: 10L, 20L….200L   Liên hệ để có giá tốt nhất Tell: 0988 157 188
  TH-018
 • Chum gốm Bát Tràng đắp nổi cảnh đồng quê

  Chum đắp nổi cảnh đồng quê TH-017

  Liên hệ

  Chum gốm Bát Tràng – Chum gốm trang trí đắp nổi cảnh đồng quê Cốt gốm, hàng vuốt tay, đắp nổi thủ công. Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau: 10L, 20L….200L   Liên hệ để có giá tốt nhất Tell: 0988 157 188
  TH-017
 • Chum gốm Bát Tràng đắp nổi hoa sen 2

  Chum đắp nổi hoa sen TH-016

  Liên hệ

  Chum gốm Bát Tràng – Chum gốm trang trí đắp nổi cảnh hoa sen mẫu số 2 Cốt gốm, hàng vuốt tay, đắp nổi thủ công. Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau: 10L, 20L….200L   Liên hệ để có giá tốt nhất Tell: 0988 157 188
  TH-016
 • Chum gốm Bát Tràng đắp nổi hoa sen phúc lộc

  Chum đắp nổi hoa sen phúc lộc TH-015

  Liên hệ

  Chum gốm Bát Tràng – Chum gốm trang trí đắp nổi cảnh hoa sen Phúc – Lộc Cốt gốm, hàng vuốt tay, đắp nổi thủ công. Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau: 10L, 20L….200L   Liên hệ để có giá tốt nhất Tell: 0988 157 188
  TH-015
 • Chum gốm Bát Tràng trang trí cá chép hoa sen

  Chum trang trí cá chép hoa sen TH-014

  Liên hệ

  Chum gốm Bát Tràng – Chum gốm trang trí đắp nổi cảnh cá chép – hoa sen Cốt gốm, hàng vuốt tay, đắp nổi thủ công. Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau: 10L, 20L….200L   Liên hệ để có giá tốt nhất Tell: 0988 157 188
  TH-014
 • Chum gốm Bát Tràng đắp nổi hoa sen

  Chum đắp nổi hoa sen TH-013

  Liên hệ

  Chum gốm Bát Tràng – Chum gốm trang trí đắp nổi cảnh hoa sen Cốt gốm, hàng vuốt tay, đắp nổi thủ công. Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau: 10L, 20L….200L   Liên hệ để có giá tốt nhất Tell: 0988 157 188
  TH-013
 • Chum gốm Bát Tràng - Chum trang trí sen lộc

  Chum trang trí sen lộc TH-012

  Liên hệ

  Chum gốm Bát Tràng – Chum gốm trang trí đắp nổi cảnh sen lộc Cốt gốm, hàng vuốt tay, đắp nổi thủ công. Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau: 10L, 20L….200L   Liên hệ để có giá tốt nhất Tell: 0988 157 188
  TH-012
 • Chum gốm Bát Tràng - Chum trang trí sen lộc 1

  Chum trang trí sen lộc TH-011

  Liên hệ

  Chum gốm Bát Tràng – Chum gốm trang trí đắp nổi cảnh sen lộc mẫu số 1 Cốt gốm, hàng vuốt tay, đắp nổi thủ công. Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau: 10L, 20L….200L   Liên hệ để có giá tốt nhất Tell: 0988 157 188
  TH-011
 • Chum gốm Bát Tràng trang trí vẽ cảnh quê

  Chum trang trí vẽ cảnh quê TH-010

  Liên hệ

  Chum gốm Bát Tràng – Chum gốm trang trí đắp nổi cảnh quê Cốt gốm, hàng vuốt tay, đắp nổi thủ công. Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau: 10L, 20L….200L   Liên hệ để có giá tốt nhất Tell: 0988 157 188
  TH-010
 • Chum gốm Bát Tràng - Chum trang trí hoa sen 4

  Chum trang trí hoa sen TH-009

  Liên hệ

  Chum gốm Bát Tràng – Chum gốm trang trí đắp nổi cảnh hoa sen mẫu số 4 Cốt gốm, hàng vuốt tay, đắp nổi thủ công. Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau: 10L, 20L….200L   Liên hệ để có giá tốt nhất Tell: 0988 157 188
  TH-009
 • Chum gốm Bát Tràng - Chum trang trí cảnh quê 4

  Chum trang trí cảnh quê TH-008

  Liên hệ

  Chum gốm Bát Tràng – Chum gốm trang trí đắp nổi cảnh quê mẫu số 4 Cốt gốm, hàng vuốt tay, đắp nổi thủ công. Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau: 10L, 20L….200L   Liên hệ để có giá tốt nhất Tell: 0988 157 188
  TH-008
 • Chum gốm Bát Tràng - Chum trang trí cảnh quê 3

  Chum trang trí cảnh quê TH-007

  Liên hệ

  Chum gốm Bát Tràng – Chum gốm trang trí đắp nổi cảnh quê mẫu 3 Cốt gốm, hàng vuốt tay, đắp nổi thủ công. Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau: 10L, 20L….200L   Liên hệ để có giá tốt nhất Tell: 0988 157 188
  TH-007
 • Chum gốm Bát Tràng - Chum trang trí hoa sen 1

  Chum trang trí hoa sen TH-006

  Liên hệ

  Chum gốm Bát Tràng – Chum gốm trang trí đắp nổi hoa sen Cốt gốm, hàng vuốt tay, đắp nổi thủ công. Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau: 10L, 20L….200L   Liên hệ để có giá tốt nhất Tell: 0988 157 188
  TH-006
 • Chum gốm Bát Tràng - Chum trang trí cảnh quê 21

  Chum trang trí cảnh quê TH-005

  Liên hệ

  Chum gốm Bát Tràng – Chum gốm trang trí đắp nổi cảnh quê Cốt gốm, hàng vuốt tay, đắp nổi thủ công. Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau: 10L, 20L….200L   Liên hệ để có giá tốt nhất Tell: 0988 157 188
  TH-005
 • Chum gốm Bát Tràng - Chum vuốt tay đắp nổi

  Chum vuốt tay đắp nổi TH-004

  Liên hệ

  Chum gốm Bát Tràng – Chum vuốt tay đắp nổi hoa văn Cốt gốm, hàng vuốt tay, đắp nổi thủ công. Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau: 10L, 20L….200L   Liên hệ để có giá tốt nhất Tell: 0988 157 188
  TH-004
 • Chum gốm Bát Tràng - Chum đắp nổi hoa sen

  Chum đắp nổi hoa sen TH-003

  Liên hệ

  Chum gốm Bát Tràng – Chum đắp nổi hoa sen Cốt gốm, hàng vuốt tay, đắp nổi thủ công. Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau: 10L, 20L….200L   Liên hệ để có giá tốt nhất Tell: 0988 157 188
  TH-003
 • Chum gốm Bát Tràng - Chum cao vẽ hoa sen

  Chum cao vẽ hoa sen TH-002

  Liên hệ

  Chum gốm Bát Tràng – Chum cao vẽ hoa sen Cốt gốm, hàng vuốt tay, màu da lươn, Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau: 10L, 20L….200L   Liên hệ để có giá tốt nhất Tell: 0988 157 188
  TH-002
 • Chum gốm Bát Tràng - Cá chép hoa sen

  Chum vẽ cá chép hoa sen TH-001

  Liên hệ

  Chum gốm Bát Tràng – Cá chép hoa sen Cốt gốm, hàng vuốt tay, màu da lươn, Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau   Liên hệ để có giá tốt nhất Tell: 0988 157 188
  TH-001