Hiển thị 929–944 của 966 kết quả

 • Ấm chén Bát Tràng quai tròn vẽ hoa dâyẤm chén Bát Tràng quai tròn vẽ hoa dây

  Ấm chén quai tròn vẽ hoa dây HB-037

  Liên hệ

  Ấm chén Bát Tràng quai tròn vẽ hoa dây cơ bản gồm có: – 01 Âm + Lót ấm – 06 Chén + Lót chén Luôn có ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn
  HB-037
 • Ấm chén Bát Tràng quai tròn vẽ hoa đàoẤm chén Bát Tràng quai tròn vẽ hoa đào

  Ấm chén quai tròn vẽ hoa đào HB-036

  Liên hệ

  Ấm chén Bát Tràng quai tròn vẽ hoa đào cơ bản gồm có: – 01 Âm + Lót ấm – 06 Chén + Lót chén Luôn có ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn
  HB-036
 • Ấm chén Bát Tràng quai tròn vẽ hoa chỉ đỏẤm chén Bát Tràng quai tròn vẽ hoa chỉ đỏ(1)

  Ấm chén quai tròn vẽ hoa chỉ đỏ HB-035

  Liên hệ

  Ấm chén Bát Tràng quai tròn vẽ hoa chỉ đỏ cơ bản gồm có: – 01 Âm + Lót ấm – 06 Chén + Lót chén Các phụ kiện khác như: khay đựng, Gạt tàn, ống tăm, lọ chè…  
  HB-035
 • Ấm chén Bát Tràng quai tròn vẽ chim đàoẤm chén Bát Tràng quai tròn vẽ chim đào

  Ấm chén quai tròn vẽ chim đào HB-033

  Liên hệ

  Ấm chén Bát Tràng quai tròn khắc chỉ cơ bản gồm có: – 01 Âm + Lót ấm – 06 Chén + Lót chén Các phụ kiện khác như: khay đựng, Gạt tàn, ống tăm, lọ chè…  
  HB-033
 • Ấm chén Bát Tràng quai tròn khắc chỉ(1)Ấm chén Bát Tràng quai tròn khắc chỉ(1)

  Ấm chén quai tròn khắc chỉ HB-031

  Liên hệ

  Ấm chén Bát Tràng quai tròn khắc chỉ cơ bản gồm có: – 01 Âm + Lót ấm – 06 Chén + Lót chén Quý khách có thể lựa chọn bộ ấm chén có bổ sung khay đựng, hoặc bổ sung thêm các phụ kiện khác như: Gạt tàn, ống tăm, lọ chè… Luôn có ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn
  HB-031
 • Ấm chén Bát Tràng trúc lâm ngũ hiền bọc đồngẤm chén Bát Tràng trúc lâm ngũ hiền bọc đồng

  Ấm chén trúc lâm ngũ hiền bọc đồng HB-007

  Liên hệ

  Bộ ấm chén Bát Tràng Trúc lâm ngũ hiền bọc đồng cơ bản gồm có: – 01 Âm + Lót ấm – 06 Chén + Lót chén Các phụ kiện khác : khay đựng, Gạt tàn, ống tăm, lọ chè…  
  HB-007
 • Ấm chén Bát Tràng nổi gân treẤm chén Bát Tràng nổi gân tre

  Ấm chén đắp nổi gân tre HB-027

  Liên hệ

  Ấm chén gốm đắp nổi gồm có: – 01 Âm + Lót ấm – 06 Chén + Lót chén Quý khách có thể lựa chọn bộ ấm chén có bổ sung khay đựng, hoặc bổ sung thêm các phụ kiện khác như: Gạt tàn, ống tăm, lọ chè… Luôn có ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn
  HB-027
 • Ấm chén Bát Tràng men trắng trơnẤm chén Bát Tràng men trắng trơn

  Ấm chén men trắng trơn HB-026

  Liên hệ

  Ấm chén Bát Tràng men trắng trơn cơ bản gồm có: – 01 Âm + Lót ấm – 06 Chén + Lót chén Quý khách có thể lựa chọn bộ ấm chén có bổ sung khay đựng, hoặc bổ sung thêm các phụ kiện khác như: Gạt tàn, ống tăm, lọ chè… Luôn có ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn
  HB-026
 • Ấm chén Bát Tràng men trắng chỉ bạcẤm chén Bát Tràng men trắng chỉ bạc

  Ấm chén men trắng chỉ bạc HB-025

  Liên hệ

  Ấm chén Bát Tràng men trắng chỉ bạc cơ bản gồm có: – 01 Âm + Lót ấm – 06 Chén + Lót chén Các phụ kiện khác như: khay đựng, Gạt tàn, ống tăm, lọ chè…
  HB-025
 • Ấm chén Bát Tràng men ngọc ấm trâu(2)Ấm chén Bát Tràng men ngọc ấm trâu(1)

  Ấm chén men ngọc ấm trâu HB-023

  Liên hệ

  Ấm chén Bát Tràng men ngọc ấm trâu cơ bản gồm có: – 01 Âm + Lót ấm – 06 Chén + Lót chén Các phụ kiện khác như: Khay đựng, Gạt tàn, ống tăm, lọ chè…  
  HB-023
 • Ấm chén Bát Tràng men ngọc(2)Ấm chén Bát Tràng men ngọc

  Ấm chén men ngọc lòng xanh HB-022

  Liên hệ

  Ấm chén Bát Tràng men ngọc lòng xanh truyền thống cơ bản gồm có: – 01 Âm + Lót ấm – 06 Chén + Lót chén Quý khách có thể lựa chọn bộ ấm chén có bổ sung khay đựng, hoặc bổ sung thêm các phụ kiện khác như: Gạt tàn, ống tăm, lọ chè… Luôn có ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn
  HB-022
 • Ấm chén Bát Tràng men ngọc(1)Ấm chén Bát Tràng men ngọc(1)

  Ấm chén cốt gốm men ngọc HB-021

  Liên hệ

  Bộ ấm chén cơ bản gồm có: – 01 Âm + Lót ấm – 06 Chén + Lót chén Các phụ kiện khác như: Khay đựng , Gạt tàn, ống tăm, lọ chè… Hotline: 0988 157 188
  HB-021
 • Ấm chén Bát Tràng hoa văn khắc chỉ quai rồng(1)Ấm chén Bát Tràng hoa văn khắc chỉ quai rồng(1)

  Ấm chén hoa văn khắc chỉ quai rồng HB-020

  Liên hệ

  Ấm chén Bát Tràng gồm có: – 01 Âm + Lót ấm – 06 Chén + Lót chén Quý khách có thể lựa chọn bộ ấm chén có bổ sung khay đựng, hoặc bổ sung thêm các phụ kiện khác như: Gạt tàn, ống tăm, lọ chè… Luôn có ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn
  HB-020
 • Ấm chén Bát Tràng hoa văn khắcẤm chén Bát Tràng hoa văn khắc

  Ấm chén hoa văn khắc HB-018

  Liên hệ

  Bộ ấm chén Bát Tràng cơ bản gồm có: – 01 Âm + Lót ấm – 06 Chén + Lót chén Các phụ kiện khác như: Khay đựng , Gạt tàn, ống tăm, lọ chè… Hotline: 0988 157 188
  HB-018
 • Ấm chén Bát Tràng hoa văn khắc(1)Ấm chén Bát Tràng hoa văn khắc(1)

  Ấm chén hoa văn khắc HB-017

  Liên hệ

  Bộ ấm chén cơ bản gồm có: – 01 Âm + Lót ấm – 06 Chén + Lót chén Các phụ kiện khác như: Khay đựng , Gạt tàn, ống tăm, lọ chè… Hotline: 0988 157 188
  HB-017
 • Ấm chén Bát Tràng hoa hướng dươngẤm chén Bát Tràng hoa hướng dương

  Ấm chén hoa hướng dương HB-016

  Liên hệ

  Bộ ấm chén cơ bản gồm có: – 01 Âm + Lót ấm – 06 Chén + Lót chén Các phụ kiện khác như: Khay đựng , Gạt tàn, ống tăm, lọ chè… Hotline: 0988 157 188
  HB-016